Noodverlichting onderhoud

Noodverlichting onderhoud

Controle op noodverlichting en de wettelijke verplichting

Bij het aanleggen van een noodverlichtingsinstallatie worden de vluchtwegen in kaart gebracht. In bedrijven worden vaak kantoren groter en kleiner gemaakt of anders ingedeeld. Daarmee veranderen ook de vluchtwegen en dus moet de noodverlichtingsinstallatie worden aangepast. Een goede noodverlichtingsinstallatie is aan regels gebonden:
– U bent wettelijk verplicht uw noodverlichting minimaal 1 keer per jaar te laten controleren.
– Wanneer de noodverlichting niet in orde is, krijgt u een boete of wordt er geen vergunning afgegeven.
– Bij calamiteiten wordt achteraf onderzocht of u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

 

Wilt u uw noodverlichting laten controleren? Neem dan contact op.

0475-460300
info@pevm.nl